BÆREDYGTIGHED

Hvorfor vi tænker bæredygtighed anderledes

Muldiverset har en holistisk bæredygtighedsanskuelse. Det betyder, at vi ikke blot tænker på bæredygtighed som ansvarligt ressourceforbrug, men også inddrager de langsigtede, komplekse aspekter af vores handlinger. 

Eksempelvis ved vi, at regenerative landbrugsformer som biodynamik, er langt bedre for kvaliteten af mulden, biodiversiteten, klimaet og vores sundhed, så det er naturligt for os, at bruge så mange biodynamiske råvarer som vi kan. 

De holistiske tænkning inddrager alle arbejdsområder og processer – fra hvordan vi behandler hinanden som mennesker, medarbejdertilfredshed, kommunikation, kundeservice, respekt for forskellighed til ideologien omkring langsomhed.

Bæredygtighedsprofilen giver en række fakta og detaljer omkring hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

Muldiversets bæredygtighedsprofil

MADEN

Muldiverset har en økologiprocent på 100,00. Økologiprocenten opgøres som en del af kravene til det Økologiske Spisemærke og valideres som en del af fødevarekontrollen. I økologiprocenten indregnes samtlige indkøbte råvarer, undtagen vand, salt og vildtfanget fisk (da disse produkter ikke kan certificeres).

Findes en given råvare ikke i økologisk- eller biodynamisk certificeret udgave, indkøbes den ikke og vi finder en anden som lever op til vore krav.

Ca 15-25 % af alle råvarer er yderligere biodynamiske og vi tilstræber en så høj andel af biodynamiske råvarer som overhovedet muligt.

Ca 75% af alle råvarer kommer fra lokale avlere og dernæst i prioriteret rækkefølge regionale avlere, nationale avlere og få råvarer fra Udlandet

Alle råvarer kommer i genbrugskasser og uden plastindpakning

Flere lokale avlere har samkørsel

Der arbejdes med nedbringelse af transport af vand i saft/ øl/ vand

Al vand og danskvand er fra lokal hane/danskvandsanlæg og vandet vitaliseres i gårdens eget Grander-vandvitaliseringsanlæg.

Der arbejdes målrettet på at undgå madspild med mål om nul-madspild

 

GASTROFOLOSOFI

Muldiversets køkken er flexitarisk (grønt kommer før kød, men begge dele indgår).

Det vil altid være muligt at spise vegetarisk til alle måltider.

Der anvendes altid varer i sæson.

Råvarer er som mindstemål økologisk certificerede og helst biodynamiske fra regenerative landbrug. Kan en given økologisk vare ikke skaffes, ændres menuer/opskrifter tilsvarende.

Vi prioriterer at anvende vildfanget fisk og skaldyr og anvender i mindre omfang økologisk certificerede fisk fra lokale havbrug og lignende. Vi anvender ikke produkter fra jagt på grund af risikoen fra kontaminering fra konventionelt landbrug.

Råvarer skal i videst omfang være lokale og kun hvis vi ikke kan få en given råvare lokalt, går vi regionalt, dansk eller udenlandsk.

Maden tilsmages efter vores unikke sensoriske principper.

I produktion anvendes ingen former for industrielle blandingsprodukter (fx margarine) – kun rent økologisk smør og olie.

Der anvendes ikke stegepander, bageforme eller andet køkkenudstyr med teflon-belægning, PFAS eller flourstoffer. Stegepander er i carbonstål, gryder i stål og bageforme i keramisk materiale.

 

ETIK

Der forventes at være en udvidet bevidsthed om dydsetik og om de syv dyder. Værdien om at være et ordentligt menneske ligger i tråd med at behandle alt levende ordentligt.

Konflikt løses gennem mediation, hvilket er indskrevet i medarbejderkontrakterne som et naturligt vilkår som alle andre kontraktlige forhold

 

EMBALLAGE & PAPIRARTIKLER

Al emballage til mad-ud-af-huset er lavet af genbrugsplast eller bionedbrydelige materialer

Al forbrug af servietter, tandstikker, sugerør mm er øko og bionedbrydeligt 

Al toiletpapir er lavet af bambus

Mindre affaldssække er lavet af bionedbrydeligt plast

 

RENGØRINGSMIDLER

Alle rengøringsmidler og håndsæbe er økologiske

Der bruges ingen kemikalier i rengøringen, kun skuresvampe, økologisk skuremiddel, eddike til afkalkning og kogende varmt vand til pudsning af glas

 

ENERGIKILDE OG ISOLERING

Alle staldvinduer er beklædt med energiglas

Bygningens primære varmekilde er masseovn hvor der fyres med træ fra haven

Som suppment kan der på ekstra kolde dage opvarmes med luft-luft-varmepumpe

Gulve og loft er isoleret med træfiberisolering

Forbrug af ovn tilrettelægges med få gen-opvarmninger

Textilvask foregår i energiprisvenlige perioder på døgnet

 

FORBRUG

Alle forbrugsgenstande som møbler, service, duge, køkkenindretning, restaurantindretning m.m. er genbrug.

Forbrug af vand i madproduktion anvendes til vanding af have i sommerhalvåret

Viskestykker er købt som genbrug

Karklude er lavet af majsfibre

Al maling er svanemærket

Hen ad vejen udskiftes elektriske køkkenmøbler med energispareklasse A

 

HAVE OG MILJØ

Muldiversets have er vild med få tæmmede områder og masser af gamle træer

Haven er giftfri og registreret hos Danmarks Naturfredningsforening

Alt grønt køkkenaffald komposteres og genanvendes i bede og krukker

Havemøbler er alle genbrug og vedligeholdt med svanemærket maling

Alle grene og haveaffald lægges som dyrehegn i skellet til fordel for dyr og insekter

Der er etableret Hügelbede som er selvkørende med fugtighed i tørre perioder

Der er etableret klosterhave med insektvenlige stauder og lægeplanter

Høns går frit rundt og gøder

Frø og blomsterløg er hhv fra Bingenheim og økologiske

Hver uge er der nye blomster i vaserne inde døre udelukkende fra have og fri natur

 

AFFALDSSORTERING

Affald sorteres i: Grønt i kompost, pap, papir, hård plast, metal, glas, keramik/ porcelæn, glasskår, pantflasker glas, pantflasker plast/ dåse