Om Muldiverset

Ideen med Muldiverset er at præsentere en komplet fødeværdikæde for hverdagsforbrugeren
– fra muld til menneske

Mennesker af i dag, føler i stigende grad en afkobling fra naturen. Vores levevis har over de seneste år ændret sig, så vi i kraft af industrialiserede fødevaresystemer, urbanisering, ændrede værdier og stærkt forøget anvendelse af teknologi, i stigende grad har fjernet os fra naturen.

Vi ved godt, at det er forkert. Vi ved godt, at vi savner noget. Og vi søger i stigende grad at kompensere for dette savn, ved at købe produkter som repræsenterer en form for naturlighed: Økologi, renhed, naturlighed og produkter som på den ene, eller anden måde er certificerede til at være bedre, mere giftfri eller mere naturlige. Det giver en form for tilfredsstillelse og en vis grad af mening – og ofte føler vi at vi gør noget godt for verden.

Men alligevel er det som om, der mangler noget, nemlig den mentale, åndelige og fysiske kobling til den natur som omgiver os alle, men som ikke desto mindre er meget langt væk, når man bor i byen.

Så det vil vi gøre noget ved. Men der skal mere end ændrede forbrugsmønstre til.

Der er nemlig brug for pædagogiske, fysiske og teoretiske entreprenørskaber for at genforbinde natur og menneske. Brug for at skabe et praktiserende univers af entreprenørskab indenfor dybdebæredygtighed i praktisk og vidensmæssig forstand. På den måde, vil vi genkoble menneske og natur.

Genkoblingen skal skabes ud fra praktiske kundskaber, designet efter naturens design. Dette design er kernen i og nysgerrigheden til alle aktiviteter: Hvordan skabes bæredygtighed i menneskets hverdag og forbrug, som kan forenes med naturens egen bæredygtighed? Hvordan lærer vi igen at omgås med naturen?

Set fra forbrugerens side, er der også brug for at demonstrere hvordan fremtidige naturkoblede fødevaresystemer fungerer, i Muldiverset som tilgængelighed af bæredygtig føde i form af en gårdbutik og en prototype på et fremtidens spisekammer.

I Præstø ligger en bondegård fra 1912, som skal danne ramme for disse aktiviteter. Muldiverset bliver den overordnede ramme for alle aktiviteter, der kan skabe kundskab i genforbindelse mellem natur og menneske – med vægt på fødesystemet og teknologi.

Muldiverset vil gennem viden, sansning, varer, have og mellemmenneskelig udveksling skabe helhedsforståelse for, hvordan alle og alt hænger sammen med naturen. Og hvordan fødesystemet netop er så fundamentalt en nødvendighed som grobund for bæredygtighed.

Muldiverset er et fremtidens bud på hvilke kundskaber som menneskeheden skal tillære sig for at kunne genforbinde sig med naturen.

Muldiversets vision

  • At øge forbrugeres lyst til at købe lokale bæredygtige fødevarer
  • At skabe forståelse for bæredygtige fødevares indflydelse på økosystemet.
  • At få mennesker til at være en del af et meningsgivende lokalt fællesskab og opnå viden om fødevarers betydning for sundhed, miljø og bæredygtig vækst
  • At udleve/ praktisere/ skabe prototype på, at mennesker, forbrug, afsætning, producent og natur indgår i en helhed.
  • At illustrere, at der kan skabes mere værdi og vækst for samme ressourceramme i fødeværdikæden
  • At illustrere at fremtidssikrede lokale husholdninger skaber jobs
  • At lade fremtidssikrede fødevarer skabe konkurrencedygtighed ift. den etablerede dagligvarehandel.

Teamet

Birgitte Escherich

Birgitte Escherich

Direktør og grundlægger

Birgitte Escherich er grundlægger af Kostkompagniet hvor hun med udgangspunkt i akademisk baggrund og en omfattende erfaring i fødevare-verdenen, udvikler nye produkter og ideer, er en anerkendt kommunikator omkring mad, gastronomi, ernæring, sundhed, økologi og bæredygtighed samt oponionsdanner, forfatter og meget mere.

Med en balast som cand. scient. pol fra Københavns Universitet, efteruddannelse i systemisk metode, certificeret Mediator Master Practicioner og ikke mindst en passion for mad, gastronomi og en omfattende viden om industrien fra mark til mave, arbejder Birgitte på at skabe et bedre forhold mellem fødevarer, kvalitet, sundhed, økologi, bæredygtighed og innovation samt er yderligere en habil underviser, produktudvikler, forfatter, foredragsholder og vidensformidler på både akademisk og praktisk niveau.

Birgitte er forfatter til ”Kloge Kalorier” , ”Køkkenkræs og Kloge kontanter”, ”Kloge Kvinder – Kræsne Mænd” samt medforfatter til ”hadetgodt – sundt helt sikkert”. Tidligere fast klummeskribent i Politiken, og optrædende i flere programmer på DR1i flere sæsoner af Ha’ Det Godt-serien samt for TV2.

Birgittes projekter og initiativer har modtaget en del priser og udmærkelser, eksempelvis fik den bæredygtige take-away TAKK Dansk Design Centers Innovationspris og MadMarked har været udnævnt til Årets Ægtivist og kom i top 3 i Mad+Mediers udnævnelse af årets bedste madkommunikation i virksomhedskategorien. Birgitte er også tidligere udnævnt til årets iværksætter. 

Kim Escherich

Kim Escherich

Medgrundlægger

Kim Escherich er systemtænker-brobygger og arbejder på tværs af teknologi, strategi, forretning og mennesker. Han arbejder ofte som enterprise architect og facilitator involveret i situationer hvor teknologi har en transformativ virkning. Til daglig er han innovationsarkitekt i IBM og han er bl.a. co-founder af den nordiske tænketank Nordic Bildung og det danske folkeoplysningseksperimentarium Fremvirke som arbejder med at styrke befolkningens dannelse omkring teknologiforståelse, demokrati og klima/fødevaresystemer. 

Af baggrund cand.polit. men har i hele sit liv arbejdet med tværfaglige komplekse problemstillinger på tværs af en række faglige domæner. Han har en omfattende erfaring via konsulentarbejde i fødevaresystemet og har designet sporbarhedssystemer, bæredygtighedsløsninger og andre løsninger i meget stor skala. Omfattende viden omkring spændet mellem fødevarer, kultur og teknologi og har bl.a. arbejdet på at opbygge sporbarhedssystemer ved hjælp af blockchain-teknologi. 

Han har også grundlagt den fødevareaktivistiske tænketank Foodpeace og har været en aktiv medspiller i grundlæggelse og udvikling af adskillige initiativer inden for fødevaresystemet, herunder MadMarked, Madselskabet og Muldiverset. Meget brugt foredragsholder, debattør, taler og provokatør i emner omkring teknologi, mennesker, dannelse og fødevaresystemet. 

Kreativ tænker, musiker, foodie og fotograf. Dyrker sin egen mad.