Muldiverset Consulting

Siden 2001* har vi arbejdet på at reformere fødevaresystemet via innovativ tænkning, nye produkter, uddannelse og iværksætteri. Den unikke erfaring er fundamentet for vores konsulentforretning.

Vores mission er at skabe bæredygtige sundhedsgastronomiske rammer for industri, landbrug og erhvervsliv indenfor fødevareproduktion, -forarbejdelse og bespisning. Via viden, smag og bæredygtighed skaber vi nye forretningsmodeller, fødevarer, innovation og vi hjælper aktivt forbrugerne til at navigere i et fødevaresystem af stigende kompleksitet.

Muldiversets primære funktion i samarbejde med erhvervslivet og landbruget er, at facilitere processer der hos slutbrugeren giver en større værdi af råvaren og måltidet. Den intellektuelle kapital kan fremmes ud fra mange parametre, men næringen – måltiderne skabt af råvaren – skaber selve fundamentet for læring og vitalitet.

Overfor forbrugerne arbejder vi på at skabe nye modeller for fødevarehandel med større bæredygtighed for derved at skabe alternativer til det eksisterende fødevaresystem, hvilket kan have mange former – fra kompetence udvikling til praktisk udført gastronomi.

Muldiversets team anvender forskning indenfor ernæring, økologi, biodynamik, bioetik, vitalitet, alternative økonomier, smagssensorik, gastronomi og landbrug. I en tværfaglig helhedsorienteret tilgang til alle former for arbejde indenfor fødevarer og måltidsarkitektur, tilbyder vi en lang række ydelser, der kan understøtte erhvervslivets, landbrugets og forbrugernes behov for bæredygtig optimalitet i fremstillingsprocessen.

* Indtil 19. marts 2019 hed vi Kostkompagniet.

Innovation

Vi arbejder med nye forretningsmodeller, samarbejdsrelationer, værdiskabelse og meget mere på tværs af fødevaresystemet. Eksempelvis har vi grundlagt Danmarks første bæredygtige fødevarehandel, en af de første 100% økologiske take-away-butikker, arbejdet med nye forretnings- og samarbejdsmodeller i fødevareerhvervene og på det seneste skabt en ny model for lokal , økologisk fødevarehandel. Vi er praktikere, pragmatikere og innovatører; vi arbejder ude i mulden og skaber nye initiativer baseret på bæredygtighed og sund fornuft. 

Produktudvikling

Vi arbejder på at udvikle nye produkter som inkorporerer økologi, bæredygtighedstænkning, sensorik og masser af sund fornuft. Vi har udviklet nye produkter for både store og små fødevarevirksomheder, så du har sikkert allerede smagt på nogle af vores innovationer.

Formidling

Vi arbejder på at uddanne, påvirke og provokere borgere og virksomheder til at tænke bæredygtige fødevaresystemer. Formidlingen omfatter alt fra foredrag, workshops til bøger og artikler. En af kanalerne har været portalen Foodpeace.org, der arbejder for at udbrede gennemsigtighed i fødevaresystemet.

Bæredygtighed
Vi arbejder på at indføre bæredygtighedstankegang i alle dele af fødevaresystemet. Det omfatter både økologiomlægning af kantiner og fødevarevirksomheder, men også rådgivning omkring undgåelse af madspild og indtænkning af bæredygtighed og ansvarlighed i alle dele af fødevareproduktionen.
Videnscatering

Vi arbejder tværfagligt på at forbinde gastronomi med bevidsthed om fødevaresystemet og kan som noget unikt levere kombinationen af madoplevelser og læring. Vi laver maden efter vore økologi- og bæredygtighedsprincipper og introducerer samtidig deltagerne for baggrund, tænkning og filosofien bag.

Fødevareetik
Vi hjælper virksomheder, organisationer og individer til at tænke fødevarer langt større end blot ernæring og introducerer dem til læringen om, hvordan vores fødevarer hænger uløseligt sammen med alt omkring os. Når vi er udstyret med den viden, kan vi for alvor begynde at forbedre sundhed, miljø og samfund.

Konkrete cases

Vi har arbejdet i alle dele af fødevaresystemet – fra primærproduktion til virksomhedsledelse og -kultur gennem gastronomi. Her nogle eksempler.

Ecologica

I samarbejde med Aalborg universitet, massiv økologi-omlægning af kantiner i Aalborg Kommune, herunder både uddannelse, økoomlægning og forandringsledelse

w

Jyske Bank

En lang række projekter omkring sundhed, gastronomi og undgåelse af madspild og Jyske Banks kantine i hovedkontoret blev efterfølgende udnævnt til Danmarks bedste

Bæredygtig fødevarehandel

Vi bygger økologisk, lokal, bæredygtig fødevarehandel. Bl.a. MadMarked-kæden, Madselskabet og Muldiverset. Har modtaget flere priser, bl.a. Dansk Designcenters Innovionspris og Årets Ægtivist

Z

Øko++ Økologi-omlægning

Omfattende projekt med økologiomlægning af en række kommuner, herunder politikker, standarder, undervisning mv.

Produktudvikling

Udvikling af nye produkter, bl.a. nye brødtyper for Hatting Bageri og nordiske produkter for restaurantkæde

TV, Bøger og formidling

Udvikling og udførelse af TV-programmer, bl.a. Ha Det Godt på DR1 med tilhørende bog samt en række andre TV-projekter

Pension & Sundhed

For Danica Pension udvikling af sundhedskoncepter for pensionskunder

Forebyggelse af livsstilssygdomme

Uddannelse af DSB’s medarbejdere i forebyggelse og helbredelse af livsstilssygdomme via ernæring.

Efteruddannelse

I samarbejde med Aarstiderne uddannelse af medarbejdere i Finansforbundet. Tillige uddannelse på Flyvevåbenets Officersskole

i

Sudhedskoncepter i plejesektoren

Udvikling af sundhedskoncepter for bl.a. plejehjem, bosteder for handicappede og hjemmet Majorgaarden.

Slankekassen

Udvikling af “Slankekassen” for Aarstiderne, herunder opskrifter og anden kommunikation over en længere periode.

Kogeskoler

Afholdelse af praktisk uddannelse i sundhedsgastronomi, bla. for håndværkere og familie hos Guldfeldt og Dako

Stop spild af mad

Rådgivning til organisationen Stop Spild af Mad, herunder fast plads i rådgiverpanelet, deltagelse i debatter mv.

Læringsmiljøer

Udvikling af det sundheds- og gastrobaserede læringskoncept Eat-Wise for Trinity konferencecenter.

Forsyningskæder

Design og udvikling af koncepter for bæredygtige distributionssystemer til grupper af avlere og producenter

Forretningsmodel-innovation

Udvikling af nye samarbejdsmodeller mellem primærproduktion og afsætningsled i en udkantskommune