Arrangementer & Kurser

Bliv klogere på naturen – og resten af verden

Muldiverset arbejder tværfagligt mellem naturens lovmæssigheder, videnskaben og det sanselige. Alt hvad der undervises i af kurser, foredrag, masterclasses, konsulentopgaver, workshops og debatarrangementer har dette afsæt. På den måde udvider Muldiverset rummet for viden, for – indsigt og for sansernes forfinede sprog, som fortæller meget mere end vi aner. Alle tre enheder kan til sammen give helt nye indsigter i menneskets måde at være forbrugere på og dermed være med til at løse nogle af de udfordringer som verden skal løse.  

Madakademi

Vi underviser i, hvordan mad, råvarer, smag og sensorik kan sætte os i en tættere forbindelse med naturen og skabe bedre liv for mennesker.

Baseret på mange års erfaring i snitfladen mellem gastronomi, bæredygtighed og helhedsforståelse, hjælper vi vore kursister med at udvide naturhorisonten. Vi laver også teambuilding og særarrangementer med fokus på madlavning, læring og spisning.

 

Debatgryden

Vi har et ret unikt sted som kombinerer spise- og dagligstue med høj faglighed og højt til loftet. Samtidig tror vi at vi kan ændre verden med vores specielle kombination af faglighed og jordbundenhed. 

Debatgryden er debat- og læringsarrangementer hvor du får tilfredsstillet sanser og mentale behov. Vi åbner for diskussion, samtale, læring og debat – og emnerne kan være hvadsomhelst.

 

Livsnavigation

Mange af os lever i hamsterhjulet uden rigtig at opleve jordforbindelsen. Det skaber stress, manglende mening og besværliggør vores evne til at navigere. 

Derfor kombinerer vi en masse af de kompetencer vi har – mad, bæredygtighed, psykologi, musik, natur, teknologi og menneskeforståelse – til kurser og workshops, hvor vi viser, hvordan bedre naturkobling skaber bedre liv – og giver dig en oplevelse for livet med hjem. 

 

I Muldiverset kan du opleve mange forskellige aktiviteter som hjælper til at skabe en bedre forståelse af verden. Det omfatter både fællesspisninger, debatarramgementer men også egentlig uddannelse, nemlig i Muldiversets Akademi.

Akademiet er et universitært samlingssted for videns-opsamling, videns-deling samt videns-generering.

Formålet er at skabe indsigt i bæredygtige fødeværdikæder og at folk kan bruge denne viden entreprenant i bæredygtighedsskabende initiativer.

Bag Akademiet ligger en stor viden om bl.a. råvarekvalitet, føde og sundhed, forebyggelsespotentialer, teknologisk innovation, facilitering af kompliceret innovation, mediation mellem mennesker og natur, mad som pædagogisk redskab til udvikling af sensoriske præferencer m.m.

Denne videns-opsamling, videns-deling og videns-generering skal kunne komme alle forbruger- og faglighedsprofiler til gode til fordel for at bidrage til et bæredygtigt fødesystem.

Akademiet henvender sig til:

Forbrugeren – den private profil

Dagens forbruger ved godt, at de globale fødesystem er presset til det yderste. Der opleves  derfor et pres på ønsket om at øge sin viden med seriøs, fyldestgørende og uafhængig viden. Det er især viden om, hvad vi egentlig spiser, hvad det gør ved vores sundhed og hvordan vi kan gøre det mere bæredygtigt uden at bruge flere penge, der interesserer den private forbruger. Akademiet har derfor et læringsforløb for private forbrugere, der ønsker at omlægge sin husholdning til økologi uden ekstra månedlige omkostninger.

Formidleren – den professionelle profil

Akademiet arbejder på at skabe et epicenter for tværfaglig, holistisk, seriøs og uafhængig viden om forhold indenfor fødeværdikæden. Akademiet vil på akademisk niveau organisere national og gerne international videns-generering, videns-deling og videns-samling til videre brug på universiteter, højere læreranstalter og for eks. forskere og kandidat- studerende. Akademiets undervisningsprogram vil have nogle overordnede faglige linjer og et varieret indhold qua samarbejdet med fagpersoner.

Kursus-idekatalog

Vi arbejder stadig på kursus- og arrangementskataloget og du vil kunne opleve kurser om en række forskellige emner  – fra fødevarer til naturforståelse og personlig udvikling. På fødevareområdet forestiller vi os følgende emner og kurser:

Om forbrugeren

 • Om at gennemskue fødevarekvalitet. Sensorikkens indvirkning på sundhed
 • Consumer citizen gap: Mindske gab mlm ideologi og konkret forbrug
 • Fra fornuft til pronuft: Aflært fornuft skal genindlæres ud fra naturen
 • Villet blindhed: Global trussel mod resiliens og bæredygtighed at
 • Nye økonomiske modeller i praksis i husholdningen
 • Entreprenør/ ideolog/ innovatør skal samskabe fremtidssikret husholdning

Om forebyggelse

 • Fremtidssikret sundhed starter i tarmen
 • Salutogenese: Fremtidssikrer livskvalitet og selvvurderet sundhed
 • Sensorikkens betydning for sundhed
 • Når smag forebygger overvægt
 • Den dybdevitale fødes effekt på sundhed
 • Mulddiætetik: Når den biodynamiske føde sikrer 360* indbygget sundhed

Om økosystemet

 • Økosystem af globale tandhjul: Økologisk intelligens
 • Silo og helhed: Hvordan fremtidssikrer de hinanden som et alt
 • Fra køkkenhave til menuplan
 • Vækst i den fremtidssikrede fødeværdikæde – hvordan?
 • Eksternaliteterne i fødeværdikæden

Om varerne og måltidsvaner

 • Fra konventionel til økologisk husførelse uden ekstraudgifter
 • Reduktion af  madspild
 • Naturens og eget spisekammer er gratis
 • Vaneændringer gennem smag og kundskab
 • Rejsen fra fødevarer til råvarer

I køkkenet i praksis

 • Hverdagsmenuer fra hele verden
 • Sensorikkens betydning for sundhed
 • Grundsmage, aromaer og den hverdagsgastronomiske tråd i måltidet
 • Fra køkkenhave til menuplan
 • Bagning af levebrød og –kage
 • Vegetarmenuer
 • Veganermenuer
 • Madpakker med børn
 • Mellemmåltider

Hjemkundskabet

 • Gamle kundskaber i fremtidens køkken
 • Etikken i hjemkundskaben; Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser ved det outsourcede hjemkundskab (fra hjemmet til det offentlige)